Aktiviteter

             HÖSTNYTTHÖSTNYTT

Vinprovning:

       En resa genom fyra länder och provning av olika fyra viner

       Anmälan till Rågårdsviks Pensionats reception eller telefon 0523-210 19.

        Pris 300.–/person exkl. moms. Minimum 6 deltagare.

        Provningsledare Catharina Ragnestål                 

                  Välkomna